Håll huvudet kallt

Man bör inte låsa sig vid sina meningsmotståndares grupptillhörigheter. Framför allt bör man förmå sig att lyssna på andras argument och först då bilda sig en uppfattning, uppmanar Padma Schrewelius.

I en ledarkrönika i Göteborgs-Posten den 13 november 2015 skrev Alice Teodorescu att hon reagerar på att det ses som modigt att uttrycka sina åsikter fritt i ett land där åsiktsfrihet råder. Folk kan hylla hennes mod men i samma andetag säga att de inte håller med henne om allt. Efter en kort självrannsakan insåg jag att jag, hur mycket jag än håller med om budskapet, är betydligt försiktigare med att lyfta fram en text av en skribent som i allmänhet uppfattas som kontroversiell än en text av en skribent som uppfattas vara politiskt korrekt, oavsett hur lite eller mycket jag håller med skribenten i övriga frågor.

Människor vill gärna sortera åsikter i kluster, också människorna som uttrycker dem. Det räcker med ett uttalande i en viss riktning så blir man placerad i den fållan. Jag är rädd för att jag, oavsett hur mycket jag uttrycker en mångfald av åsikter som inte kan klumpas ihop, ändå ska bli etiketterad (försök från enskilda individer har redan gjorts). När man väl är inplacerad i ett ideologiskt fack är det nämligen kört. Folk kommer att hylla eller förkasta ens texter redan innan de har läst dem. Därifrån blir man bara påhejad av en kör av redan ”frälsta”.

Etikettsinflationen har blivit så laddad att den lägger ett filter över allt annat. Jag har valt att inte kalla mig feminist, precis som jag inte kallar mig för nästan någonting annat. Tyvärr ses detta från vänster till höger som ett ställningstagande emot feminismen. Detta är absurt. Jag har reflekterat över mitt ställningstagande och ser det som viktigt. Många följer bara en ström och gömmer sig bakom en etikett, för att sedan ofta agera tvärtemot vad man skulle hoppas eller förvänta sig. Sådana trender urholkar begrepp och gör att de tappar slagkraft. Jag har tagit upp kampen mot kvinnoförtryck i större utsträckning än vad många som kallar sig feminister gör, bland annat genom tjejjoursarbete och normkritiskt RFSU-engagemang. Jag erkänner patriarkala strukturer i vissa sammanhang, ofta viktiga sammanhang där kvinnor råkar ut för allvarligt och inte sällan sexualiserat förtryck, och ser att kvinnokampen då fyller en viktig funktion. Men jag anser inte att patriarkala strukturer genomsyrar alla orättvisor. Att stirra sig blind på ojämställdhet ser jag inte som rätt väg att rycka upp det onda med rötterna. Ojämställdhet är ofta en konsekvens av någonting annat, såsom bristande demokrati, religiös fundamentalism och/eller fattigdom. Särskilt i västvärlden ser jag att kvinnor som grupp inte alltid är i underläge gentemot män som grupp. Det finns många välutbildade kvinnor som får stort utrymme och som knappast behöver hjälp att ta sig fram, och det finns många män som skulle behöva en knuff att våga ta för sig mer. Kvinnor utbildar sig i allt högre grad, och vi ser en stor grupp unga män på landsbygden och i förorten halka efter. Fler hamnar i utanförskap som tar sig i olika uttryck beroende på kontext: kriminalitet eller radikalisering i riktning mot högerextremism eller religiös fundamentalism. Eller så blir de bara ensamma och introverta, oförmögna att skapa sig ett gott liv och uppfylla vanliga önskningar, såsom att träffa en partner. Att då lära våra ungdomar att de, utifrån endast kön, ska backa om de är pojkar och ta för sig mer om de är flickor blir förödande. Att reducera människor trots deras inneboende olikheter till att vara sina kön är sexistiskt.

Att dela upp människor i etniciteter, införa rasbegreppet genom att kalla vissa för rasifierade och särbehandla dem därefter är inte rätt sätt att motverka rasism, utan bidrar snarare till det. Mångfald sitter i våra kunskaper och värderingar och inte i det vi kan se på ytan. Att tro någonting annat är direkt demokratifarligt, eftersom vi kan ha en bred representation av etniciteter och kön i olika sammanhang där det ändå råder åsiktshomogenitet.

Detta gör inte att jag förnekar rasism eller inte ser det som ett stort problem. Tvärtom. Därför är det så viktigt för mig att den antirasistiska kampen förs på ett sätt där vi snarare bemöter människor som jämlikar kapabla att ta kritik än trippar på tå kring somliga. Därför är det viktigt att människor och kulturer blandas i en så rörig mix att vi inte längre vare sig kan eller vill dela upp dem i olika identiteter.

Att befinna sig i en åsiktsfålla är problematiskt. Det är lätt att man hyllar allt som bekräftar den egna världsbilden och hånar allt som strider emot den, samt vrider ut och in på sig för att följa en viss åsiktslinje. Att erkänna att vi har en åsiktskorridor i detta land gör inte att jag tycker att allt motstånd mot detta är berättigat. Folk som vräker ur sig rasistiska och sexistiska saker med motiveringen att ”sånt där får man inte säga i det här jävla landet” förtjänar ingen respekt. Och relativism kan komma från flera håll. När någon säger att män och kvinnor i alla sammanhang är lika utsatta eller att rasism mot vita är lika illa och farlig som rasism mot andra folkgrupper är det både blint och historielöst.

Varje stor samhällsfråga förtjänar att behandlas med omsorg. Att sätta på sig så nyanserade glasögon som möjligt och på riktigt försöka lyssna in alla argument innan man bildar sig en uppfattning tror jag är det enda sättet att minska klyftorna i vårt samhälle och på riktigt mötas. Politik används alltför ofta för att uttrycka personliga frustrationer och missnöjen i människors liv. Därför är den lika känslostyrd, ombytlig och impulsiv som människorna i vårt samhälle.

Ju mer huvudvärk en fråga ger dig, desto närmare sanningen ligger du förmodligen. Det betyder i alla fall att du har lyckats omfamna olika perspektiv och inser att enkla lösningar sällan kan vara svaret på komplexa frågor. Det är inte lätt, men i dessa oroliga tider av terrorattacker och utmaningar kring stora flyktingströmmar, när människor vräker ur sig hat och förakt i försök att tysta sina meningsmotståndare, uppmuntrar jag dig att inte låsa dig fast vid ideologier och etiketter. Försök hålla huvudet kallt.

Ta del av samtalet! Bli prenumerant och
få Sans direkt hem i brevlådan.

Böcker