Sans nr 1

Sans nr 1

2014

Artiklar i urval

»Det finns däremot ingen universallösning på nuvarande moraliska problem och inte heller på dem som kommer att uppstå i framtiden, givet att människor och grupper med olika moraliska system allt oftare stöter på varandra.«
Daniel Nilsson

Det passionerade jaget

Sans nr 1 2014

Moral ses oftast som en rationell företeelse. Vad som är rätt och fel kommer vi som vuxna fram till genom förnuftiga diskussioner och som barn genom interaktion med andra barn. Men stämmer det verkligen? Nej, säger psykologiprofessorn Jonathan Haidt. Enligt honom är moralen intuitiv.

Kategorier
  • Filosofi
»En av reglerna inom den historiska källkritiken är att man ska sträva efter att bygga sina slutsatser på flera av varandra oberoende källor som inte är tendentiösa.«
Lennart Lundmark

Jesusforskning under falsk flagg

Sans nr 1 2014

Forskningen om ”den historiske Jesus” kallar sig vetenskaplig, men den använder inte historievetenskaplig metod. Den konstruerar egna ”kriterier” och staplar trosvissa gissningar på varandra. Trots det accepteras den numera både i akademiska läroböcker och på universitetskurser.

Kategorier
  • Historia

Ta del av samtalet! Bli prenumerant och
få Sans direkt hem i brevlådan.