Boklansering: ”Gud och andra orsaker” av Ulf Jonsson

Vad är orsaker och hur fungerar de? Kan Gud ingripa i händelserna i världen? Är Gud orsak till det som finns?

Orsaker och kausala samband spelar en viktig roll i många vetenskaper. Vetenskapliga förklaringar bygger ofta på att man kan komma åt orsakerna till de fenomen som man studerar. Men vi befinner oss i dag i det besvärliga läget att våra standardteorier om kausalitet har kraschat. Frågor om kausalitet diskuteras i dag intensivt inom discipliner som vetenskapsteori och metafysik. Hur frågorna besvaras kommer att ha stor betydelse för hur vi framöver kommer att förstå vad vetenskaplig kunskap är.

Det här är en inspelning från S:ta Eugenia 17 november 2022 där Christer Sturmark intervjuar jesuitpater Ulf Jonsson om den nya boken Gud och andra orsaker. 

Böcker