Gud och andra orsaker
Hur en ny teori om orsak och verkan kan förändra vår världsbild

Ulf Jonsson

229:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven November 2022
 • Släppdatum 2022-11-16
 • Recensionsdatum 2022-11-23
 • 192 Sidor
 • ISBN: 9789189526006
 • Utgiven november 2022
 • ISBN: 9789189526389
Gud och andra orsaker, boundGud och andra orsaker, pocketGud och andra orsaker, ebookGud och andra orsaker, audiobook

Vad är orsaker för slags ting och hur fungerar de?

Vetenskapliga förklaringar bygger ofta på att man kan komma åt orsakerna till de fenomen som man studerar. Frågor om kausalitet diskuteras i dag intensivt inom discipliner som vetenskapsteori och metafysik. Hur frågorna besvaras kommer att ha stor betydelse för hur vi framöver kommer att förstå vad vetenskaplig kunskap är.

En av de internationellt mest omdiskuterade nya teorierna om kausalitet, dispositionalismen, står i fokus i denna bok. I dispositionalismen kombineras insikter från aktuell forskning med idéer hos klassiska filosofer som Parmenides, Aristoteles och Thomas av Aquino. Samtidigt visar dispositionalismen på de ensidigheter och problem i modernitetens och upplysningstidens tänkande som ligger bakom bristerna i våra hittillsvarande teorier om kausalitet.

Den här boken bygger på ett internationellt forskningsprojekt om kausalitet med forskare som använder sig av dispositionalismen inom olika grenar av humaniora och naturvetenskap. Här presenteras också huvudtankarna i författarens eget bidrag till forskningsprojektet, där han behandlar den religionsfilosofiska frågan om Gud kan sägas vara orsak till ting och händelser i världen.

Detaljer
 • Utgiven November 2022
 • Släppdatum 2022-11-16
 • Recensionsdatum 2022-11-23
 • 192 Sidor
 • ISBN: 9789189526006
 • Utgiven november 2022
 • ISBN: 9789189526389

Ulf Jonsson

Ulf Jonsson är jesuitpater, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet i Uppsala, docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet, samt chefredaktör för…