Boklansering: Vad är meningen med att prata om livets mening?

“Liv, jag förstår dig inte”, skriver huvudpersonen i Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas. Det är en känsla som många delar. Idag uppger de flesta svenskar att trots att funderingar om livets mening känns betydelsefulla, ägnar de sällan frågan någon närmare eftertanke.

Inom filosofin har livets mening länge betraktats som lösa spekulationer och bortkastad tid. De senaste decennierna har diskussionen dock tagit fart igen och nu finns en uppsjö av teorier som försöker förklara vad ett meningsfullt liv är. Parallellt har det existentiella sökande som kyrkan och andra religiösa institutioner traditionellt haft monopol på idag blivit en privatsak och många uppger att de sällan eller aldrig funderar över tillvarons beskaffenhet.

Tänker vi för lite på meningen med livet? Finns det en högre, “objektiv” mening, och hur kan vi nå kunskap om den? Är ett meningsfullt liv detsamma som ett lyckligt liv? Och hur ska vi resonera kring frågor om livets mening i en tid då traditionella religiösa institutioner inte längre har tolkningsföreträde i livsåskådningsfrågor?

Carl-Reinhold Bråkenhielm och Lotta Knutsson Bråkenhielm samtalar med Christer Sturmark om sin bok Livsmeningar.

Böcker