Den gyllene grenen. En talkshow med Sturmark och Larm: Psykedelisk renässans

Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folkhälsoproblem. En av tio svenskar äter antidepressiva läkemedel och andelen växer varje år. För många fungerar medicineringen inte alls och för flera av de svåraste sjukdomstillstånden som ätstörningar och bipolaritet finns ingen riktig hjälp att få. Kan psykedeliska substanser vara en möjlig lösning? Kan de även vara till hjälp för friska?

Under det senaste decenniet har psykedeliska substanser fått en renässans. För sjukdomstillstånd som hittills har betraktat som behandlingsresistenta, har man nått resultat med hjälp av substanser som MDMA och psilocybin. Med hjälp av högteknologisk utrustning har forskare på ett flertal av västvärldens främsta universitet kunnat samordna sin forskning som till stor del fortfarande är tabu.

Men dessa psykoaktiva substanser kan inte bara hjälpa oss att lösa några av våra största folkhälsoproblem. De kan också hjälpa oss att bättre förstå det mänskliga medvetandet. Det finns en lång historia inom konst, litteratur och vetenskap av psykedeliska bruk – från Aldous Huxleys The door of perception till kemisten Albert Hofmanns upptäckt av LSD och Beatles låt ”Lucy in the sky with diamonds”.

Här presenteras ett samtal om den psykedeliska renässansen inom vetenskapen och hur det återspeglas i kulturen. Vad kan vi lära oss av att ”resa”?

Medverkar gör:
Emma Christersson, fil. kand i kognitiv neurovetenskap och styrelseordförande i Osmond Foundation som stödjer psykedelisk vetenskap.
Carl-Michael Edenborg, fil.dr. i idéhistoria, författare, psykonaut.
Leonidas Aretakis, chefredaktör på Flamman, kritiker i Dagens Nyheter och författare till Extas i folkhemmet: Sveriges psykedeliska historia

Samtalet leds av: Christer Sturmark & Victoria Larm.

Inspelat 13 april 2023 på kulturscenen Livemodern i Cirkus restaurang på Djurgården.

Böcker