Dödshjälp – en mänsklig rättighet?

Sex av tio svenskar är för en legalisering av dödshjälp, enligt en ny undersökning. Sedan ett par år tillbaka har även ett tvärpolitiskt nätverk i Riksdagen lyft frågan. Samtidigt motsätter sig Läkarförbundet ett införande och menar att dödshjälp strider mot läkaretiken. Frågan om Sverige borde införa dödshjälp är ständigt aktuell. Efter att Statens medicinsk-etisk råd (Smer) gav ut en rapport i höstas och föreslagit en utredning av den sk Oregonmodellen har debatten tagit ny fart.

Förespråkare menar att individens rätt att själv bestämma över sitt eget liv bör stå i centrum och att få slippa lida in i döden. Motståndare hänvisar å andra sidan till livets okränkbarhet, och menar att den palliativa vården istället bör utvecklas. Båda sidor anser sig förespråka en värdig död. Men vilka är argumenten för de olika ställningstaganden? Ta del av ett samtal med representanter från båda sidor av debatten och avgör själv om du tycker det är rätt eller fel att legalisera dödshjälp i Sverige.

Medverkande:

Staffan Bergström, professor emeritus i internationell hälsa vid Karolinska institutet.

Per Ewert, svensk författare och samhällsdebattör, samt direktor för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet.

PC Jersild, svensk författare och tidigare läkare verksam inom psykiatri och socialmedicin.

Thomas Lindén, överläkare och ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

Moderator: Kjell Asplund, professor emeritus i medicin och ordförande i Statens medicinsk-etiska råd.

Debatten arrangerades av Fri Tanke förlag och Svenska Evangeliska Alliansen i samarbete med Kulturhuset forum/debatt. Inspelat på Kulturhuset i Stockholm den 22 mars 2018.

Böcker