Existentiell salong: Religion, livsåskådning och politik – samspel eller separation?

Hur ser samspelet ut mellan religion och andra livsåskådningar och deras relation till samhälle och politik ut? Vad innebär egentligen religions- och övertygelsefriheten, och vilka begränsningar bör eller bör inte finnas? Vad innebär en sekulär stat och ett sekulärt samhälle och vad vill vi att begreppen ska stå för? Hur ser barnrättsperspektivet ut i detta sammanhang? Och hur tillgodoses andlig och/eller existentiell utveckling i ett samhälle som somliga menar är existentiellt tondövt?

Detta och mycket annat diskuteras under kvällens existentiella salong under ledning av Joel Halldorf och Christer Sturmark.

Medverkande:

Anna Nachman, judinna, skribent, begravningsansvarig på Judiska församlingen i Stockholm

Awad Olwan, muslim, Pensionerad imam, en av grundarna av Guds Hus

Ulf Gustafsson, sekulär humanist, förbundssekreterare i livsåskådningssamfundet Humanisterna

Lars Gårdfeldt, kristen, präst i Svenska kyrkan

Dominik Terstriep, katolik, jesuit i Sankta Eugenia katolska församling i Stockholm.

Kvällen modereras av Joel Halldorf, kristen, kulturskribent, författare och professor i kyrkohistoria, och Christer Sturmark, sekulär humanist, författare och VD för fackboksförlaget Fri Tanke. Salongen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Valv och Kulturhuset Stadsteatern.

Böcker