Klubb Apollo: Den goda människan

Människans förmåga till ondska tycks gränslös och frammana en oanad kreativitet. Bor ondskan i oss alla? Är godhet något vi väljer eller något vi är?

Evolutionspsykologen Michael Tomasello och neurofilosofen Patricia Churchland menar att vårt prosociala beteende har selekterat fram ett instinktivt moraliskt sinne hos oss. Människan är ett flockdjur vars överlevnad kräver samarbete. Den som inte bidrar till gemenskapen utesluts.

Vår anpassning till gruppen kan också sätta moralen ur spel, vilket det famösa Stanfordexperimentet 1971 gestaltade. Syftet var att visa hur individer kan bli sadistiska i en sadistisk miljö.

Den lettisk-amerikanska statsvetaren Judith N Shklar menade att det ytterst goda inte var eftersträvansvärt. Vi kommer aldrig kunna enas om en gemensam definition av vad det skulle vara. Däremot finns det ytterst onda, vilket Shklar definierade som grymhet och rädslan för grymhet.

Vår strävan kan enbart vara att minimera lidande. Vad är godhet? Ska vi sträva efter det goda? I vårens sista Apollo möts biologen Farshid Jalalvand och författaren Helena Granström i ett samtal om människans moral.

Medverkande:

Farshid Jalalvand, mikrobiolog och kulturskribent, aktuell med boken Apan & Filosofen

Helena Granström, matematiker och författare, aktuell med boken Köningsberg

Den musikaliska underhållningen står jazzmusikerna Peter Asplund och Joakim Milder för.

Kvällen presenteras av Isabella Lundgren, musiker, och Martina Stenström, förlagschef Fri Tanke Christer Sturmark, VD och bokförläggare Fri Tanke, modererar samtalet

Datum: 2 maj 2022

Böcker