Panelsamtal om boken ”Gud och andra orsaker”

Ett panelsamtal vid Centrum för teologi & religionsvetenskap vid Lunds universitet anordnat den 31 mars 2023 utifrån Ulf Jonssons bok Gud och andra orsaker (Fri Tanke förlag, 2022). Efter en inledande presentation av boken diskuterar de medverkande några centrala idéer i boken.

Medverkande:

Stephan Borgehammar (samtalsledare, professor i praktisk teologi, Lunds universitet)

Ulf Jonsson (professor i religionsfilosofi, Newmaninstitutet) Jakob Löndahl (docent i aerosolteknologi , Lunds universitet)

Johannes Persson (professor i teoretisk filosofi, Lunds universitet)

Svante Nordin (professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet)

 

Böcker