Pi-dagen: Kommer vi se fler revolutioner inom vetenskapen?

Det finns kunskap och idéer som omkullkastar tidigare föreställningar om världen och människan. Vetenskapliga paradigmskiften, från Galileos omdaning av astronomin, Einsteins formulering av den allmänna relativitetsteorin eller 1900-talets nya kvantfysik har tvingat oss att omvärdera tidigare försanthållanden och öppnat upp för nya frågeställningar och dörrar till vidare kunskap. Idag sker en rasande utveckling inom de flesta forskningsfält, men finns det något som skulle kunna bli revolutionärt?

I en nyligen publicerad studie i tidskriften Nature hävdas att den vetenskapliga utvecklingen avstannat. Det görs inga banbrytande upptäckter utan det mesta bygger vidare på eller reproducerar vad vi redan vet. Fysikern Ulf Danielsson har argumenterat för att själva forskningens infrastruktur är felkonstruerad. Karriärvägarna är begränsade och bygger på att göra mer av samma. Samtidigt pågår en diskussion om akademisk frihet och möjligheten att forska på frågor som skaver socialt och kulturellt. 

Har vi sett den sista vetenskapliga revolutionen? Om inte, vad skulle ett möjligt nytt paradigm kunna vara? Hur ser förutsättningarna ut för en ny vetenskaplig revolution, både inom akademin och i samhället?

Vi bjöd in en illuster panel för att reflektera över kunskapens framtid och fira pi-dagen och Einsteins födelsedag. För musiken stod pianisten Martin Al-Khalili.

Samtalet arrangerades i samarbete med Sveriges Unga Akademi.

 

Medverkande:

Anna Victoria Hallberg, doktor i litteraturvetenskap, avdelningsföreståndare filosofi och Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola

Christian Ohm, forskare inom experimentell partikelfysik vid Kungliga Tekniska högskolan och ledamot av Sveriges Unga Akademi

Torbjörn Elensky, författare och skribent, aktuell med boken Absolut text

Moderator: Christer Sturmark, VD och bokförläggare Fri Tanke.

 

Datum: 14 mars 2023

Plats: Scalateaterns källare, Wallingatan 32, Stockholm

Evenemanget anordnades med stöd av Kulturrådet.

Böcker