Pi-samtal: Mångkultur och medborgerlig identitet (på engelska)

Sverige har gått från en homogen folkhemskultur till ett pluralistiskt invandrarland under de senaste decennierna. Exemplen på fenomen som både stat och samhälle haft svårigheter att hantera och förhålla sig till är många: hijab och burka, religiösa friskolor, böneutrop, arbetskraftsinvandring och klankultur för att nämna några exempel.

Välkomna till ett PI-samtal som utforskar synen på svenskhet och vad ett pluralistiskt samhällskontrakt betyder i praktiken. Samtalet hålls på engelska.

PI-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.

Medverkande:

Henrik Dahlquist, doktorand i politisk filosofi i Oxford

Mark S. Weiner, gästprofessor i juridik Uppsala Universitet

Katharina Berndt Rasmussen, Fil.dr, forskare i praktisk filosofi, Institutet för framtidsstudier

Hamid Zafar, barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun och nyligen utnämnd till ”Årets Svensk”.

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke och inspelat den 6 februari 2019 av och på Kulturhuset Stadsteatern. Video upplagd med tillstånd från Kulturhuset Stadsteatern.

Böcker