Pi-Symposium: Psykedelisk Renässans

En kväll om psykedeliska substanser och den nya vetenskapen om medvetandet, döden, beroende, depression och transcendens. Se Michael Pollan tillsammans med Isabelle Ståhl, Jonas Mosskin och Filip Bromberg på scen.

Vi mår allt sämre. Sedan 2017 är det inte somatiska utan psykiska problem som utgör den främsta anledningen till ohälsa globalt. I Sverige medicineras var tionde person med antidepressiva medel och andelen unga som känner ångest har fördubblats under det senaste decenniet. Vården står handfallen, de behandlingsmetoder och den medicinering vi har att tillgå idag hjälper föga.

Kan psykedeliska substanser vara en del av svaret på ett av vår tids främsta lidanden? Kan de även vara till hjälp för friska?

Michael Pollan berättar i boken Psykedelisk renässans om sina egna omvälvande erfarenheter av psykedeliska substanser och beskriver den medicinska och vetenskapliga revolution som just nu pågår inom fältet. Med hjälp av högteknologisk utrustning och en väl utarbetat vetenskaplig metod har forskare på ett flertal av västvärldens främsta universitet kunnat presentera resultat där substanser som MDMA och psilocybin behandlar ett flertal sjukdomstillstånd som hittills har betraktats som behandlingsresistenta.

Psykedeliska substanser stigmatiserades och kriminaliserades som en politisk motreaktion mot 60-talets hippierörelse. Möjligheten att knäcka några av människans svåraste gåtor – medvetandet och mentalt lidande – minskade radikalt genom detta.

Hur ser möjligheterna ut att använda psykedelika som behandlingsmetod i Sverige? Bör svenska universitet göra en storsatsning avseende psykedelisk forskning? Filip Bromberg, psykolog och ordförande för Nätverket för psykedelisk vetenskap, argumenterar för det.

Kan psykedeliska substanser hjälpa oss att förstå hur medvetandet fungerar och hur psykiska sjukdomar upplevs? Det undersöker Isabelle Ståhl, doktorand i idéhistoria, i sin avhandling om tyska psykiatrikers användning av hasch och meskalin i slutet av 1920-talet.

Varför mår vi så dåligt? Den frågan ställer sig psykologen Jonas Mosskin. Patologiserar vi symptom som är naturliga reaktioner på en komplex och sjuk värld?

För den musikaliska underhållningen under kvällen stod artisten Skator.

Böcker