Samtal om mångfaldens pris

Mångfald är vår tids modeord. Politiker och organisationer tävlar om att ta fram de mest ambitiösa planerna och riktlinjerna. Men hur definierar vi egentligen mångfald och, i förlängningen, olikheter? Och vad händer när styrdokumenten ska omsättas i praktiken?

Forskning visar att vi inte alls gillar olikheter, tvärtom dras vi till människor som liknar oss själva. En del forskare menar att vår benägenhet att dela in oss i grupper om “vi-och-dom” har evolutionära fördelar och över tid strävar grupper mot ökad homogenitet. Enligt den tesen betyder mångfald kaos, medan enfald betyder ordning.

Mångfald kostar men är oundviklig. Kan vi lära oss att tolerera olikheter? Och hur värnar vi den konstruktiva friktion som uppstår till följd av ett pluralistiskt samhälle?

Samtalet arrangeras av Fri Tanke tillsammans med Forum/Debatt.

Medverkande:

Qaisar Mahmood, författare till kommande boken Den besvärliga mångfalden
Lise Tamm, chef för Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Andreas Johansson Heinö, doktor i statsvetenskap och förlagschef Timbro

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke och spelades in 9 maj av Kulturhuset Stadsteatern. Video upplagd med tillstånd från Kulturhuset Stadsteatern.

Böcker