Sista striden det är – 40 år sedan löntagarfondsdemonstrationerna Fri Tanke 4 870 prenumeranter

Kampen om löntagarfonder är en av Sveriges mest uppslitande politiska strider. Det ursprungliga förslaget från 1975 gick ut på att i den ekonomiska rättvisans namn överföra ägandet av svenska företag till fackföreningskontrollerade fonder. Efter flera års hård debatt och omfattande protester från näringslivet infördes till slut fem urvattnade löntagarfonder. När Bildtregeringen tillträdde 1991 var det första beslutet att avveckla och begrava dem för alltid. Pengarna gick bland annat till att finansiera privata entreprenörer i den avreglerade välfärdssektorn.

I Sista striden det är: Historien om de svenska löntagarfonderna skildrar ekonomhistorikern Rikard Westerberg hur 1980-talets protester blev startskottet för den nyliberala epoken i svensk politik, med avregleringar, turbokapitalism och ökade motsättningar mellan arbetarrörelse och näringsliv. Det är en berättelse om symbolfrågan som fick hela det svenska marknadsliberala etablissemanget att lägga om kursen.

Välkommen att minnas 40-årsdagen av löntagarfondsdemonstrationerna och lyssna på ett samtal om löntagarfondernas betydelse för det nya politiska klimat som präglat Sverige sedan 1980-talet.

Medverkande:

Rikard Westerberg, ekonomhistoriker och chef för Center for Statecraft and Strategic Communication vid Handelshögskolan
Torbjörn Nilsson, politisk reporter vid Svenska Dagbladet
Antonia Ax:son Johnson, familjeföretagare och aktiv i löntagarfondsmotståndet
Lotta Gröning, journalist och historiker

Samtalet leds av Christer Sturmark, bokförläggare och VD Fri Tanke

Böcker