Stockholms bokhelg: Psykedelisk renässans

I alla tider har människan experimenterat med psykedeliska droger för olika ändamål. Länge intog de moderna samhällena en restriktiv hållning till det psykedeliska, men nya rön inom såväl humanistisk som naturvetenskaplig forskning öppnar för en kursomläggning i förståelsen av människans sinnesutvidgande historia. Lever vi rentav i en renässans för det psykedeliska?

Medverkande: Leonidas Aretakis, författare till boken Extas i folkhemmet Isabelle Ståhl, författare och kulturskribent, skriver en avhandling om psykedeliska droger

Moderator: Christer Sturmark, VD och bokförläggare Fri Tanke

Datum: 22 maj

Arrangeras av: Natur & Kultur, Fri Tanke

Böcker