Tolkien och den besjälade världen

På randen till den fjärde tidsåldern hotar en exploaterande makt Midgårds skogar och stränder. Mordor och Isengård breder ut sitt herravälde över jorden, skövlar skogar och manipulerar det naturliga livet till oigenkännlighet. Men under allting genomsyras världen fortfarande av en särskild närvaro, magi och livsenergi.

I reaktion mot det industriella och avförtrollade modernitetens Europa ville J.R.R. Tolkien med sina böcker om Ringens brödraskap påminna sina läsare om något som gått dem förlorat: en förtrollad värld och en förundran över tingens, naturens och livets gåtfullhet. I Jordens sång lyfter författaren och kritikern John Sjögren fram de filosofiska motiven av liv och död, tid och minne, människa och maskin som ger berättelserna om Midgård deras särskilda djup och lockelse.

Denna kväll samtalar John Sjögren om sin bok med David Thurfjell, religionshistoriker och professor i religionsvetenskap

Katolskt Forum
St:a Eugenia katolska kyrka
8 november 2023

Böcker