Jordens sång
Essäer om Tolkiens tankevärld

John Sjögren

258:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven augusti 2023
 • Släppdatum 2023-08-01
 • Recensionsdatum 2023-08-15
 • 196 Sidor
 • ISBN: 9789189526570
 • Utgiven augusti 2023
 • ISBN: 9789189733312
Jordens sång, boundJordens sång, pocketJordens sång, ebookJordens sång, audiobook

På randen till den fjärde tidsåldern hotar en exploaterande makt Midgårds skogar och stränder. Mordor och Isengård breder ut sitt herravälde över jorden och manipulerar det naturliga livet till oigenkännlighet. Av de första åldrarnas civilisationer finns endast ruiner och bleknande minnesmärken kvar. Men under allting växer en sällsam närvaro, magi och livsenergi fram.

I reaktion mot det industriella och avförtrollade modernitetens Europa ville J.R.R. Tolkien med sina böcker om Ringens brödraskap påminna sina läsare om något som gått dem förlorat: en förtrollad värld och en förundran över tingens, naturens och livets gåtfullhet.

I Jordens sång lyfter författaren och kritikern John Sjögren fram de filosofiska motiven av liv och död, tid och minne, människa och maskin som ger berättelserna om Midgård deras särskilda djup och lockelse.

Detaljer
 • Utgiven augusti 2023
 • Släppdatum 2023-08-01
 • Recensionsdatum 2023-08-15
 • 196 Sidor
 • ISBN: 9789189526570
 • Utgiven augusti 2023
 • ISBN: 9789189733312

John Sjögren

John Sjögren är författare och kulturskribent, bland annat verksam på Svenska Dagbladets kultursidor. Sedan 2019 driver han Signumpodden, en samtalspodd…