Jordens sång
Essäer om Tolkiens tankevärld

John Sjögren

Kommer augusti 2023.
Jordens sång, boundJordens sång, pocketJordens sång, ebookJordens sång, audiobook

På randen till den fjärde tidsåldern hotar en exploaterande makt Midgårds skogar och stränder. Mordor och Isengård breder ut sitt herravälde över jorden, skövlar skogar och manipulerar det naturliga livet till oigenkännlighet. Efter de första åldrarnas stora drama finns endast ruiner och bleknande minnesmärken kvar. Men under allting genomsyras världen fortfarande av en särskild närvaro, magi och livsenergi.

I reaktion mot det industriella och avförtrollade modernitetens Europa ville J.R.R. Tolkien med sina böcker om Ringens brödraskap påminna sina läsare om något som gått dem förlorat: en förtrollad värld och en förundran över tingens, naturens och livets gåtfullhet.

I Jordens sång lyfter författaren och kritikern John Sjögren fram de filosofiska motiven av liv och död, tid och minne, människa och maskin som ger berättelserna om Midgård deras särskilda djup och lockelse.

Detaljer
  • Utgiven augusti 2023
  • ISBN: 9789189526570

John Sjögren

John Sjögren är författare och kulturskribent, bland annat verksam på Svenska Dagbladets kultursidor. Sedan 2019 driver han Signumpodden, en samtalspodd…