Vetenskapslunch: Kan vi tänka oss friska?

Tänk positivt och stressa mindre. Löpsedlarna varnar oss inte sällan för att vår livsstil och våra tankar gör oss sjuka. Många metoder som presenteras som behandling avfärdas av vetenskapen som humbug och magiskt tänkande. Samtidigt är tankens kraft över kroppen känd sedan länge, och exempelvis belagd i studier kring placebo- och noceboeffekt samt kognitiv beteendeterapi. Kultur på recept är inte ovanligt – en positiv sinnesstämning har setts ge en gynnsam effekt på hälsan, och i England har man inrättat en ensamhetsminister för att hantera ohälsan som uppstår till följd av upplevd ensamhet.

Kan vi tänka oss sjuka? Och om vi kan tänka oss sjuka, kan vi också tänka oss friska?

Välkomna till en vetenskapslunch om tankens makt över vår hälsa, både den fysiska och psykiska. Vi har bjudit in Åsa Nilsonne, psykiatriker som intresserat sig för hur man kan hjälpa människor att förändra sin sinnesstämning eller sina handlingar, utan att använda farmak, och Mats Lekander, professor i hälsopsykologi som forskar på hur immunförsvaret påverkas av våra tankar.

Vetenskapsluncherna är ett samarbete mellan Fri Tanke och Capitol. Varannan torsdag erbjuds soppa och vetenskap.

Samtalet spelades in 11 april 2019.

Böcker