»För oss som står utanför är det så påtagligt att det som pågår är destruktivt och galet, vi tycker oss kunna se att de glada och lyckliga människorna på bilderna är hjärntvättade. Ändå lockar den här typen av grupper ständigt nya medlemmar. Hur är det möjligt ? «
Anna Lindman

Ingen går med i en sekt

Sans nr 4 2021

Anna Lindman Kärleksbombning och en känsla av utvaldhet var nyckeln i Knutby Filadelfia. Den gradvisa övergången till hård kritik och…

Kategorier
  • Livsåskådning
  • Samhälle
»Men ingen har sagt att universum styrs av vad vi här i vår närsynthet och våra obetydliga små skrymslen i tiden och rummet kanske tyckte lät rimligt från början. Visst verkar det rimligt att anta att materia antagligen inte kan uppstå spontant ur tomrum, så att någonting inte kan uppstå ur ingenting i den här bemärkelsen. Tar vi däremot hänsyn till gravitationens och kvantmekanikens dynamik ser vi att denna sundaförnuftsuppfattning inte längre stämmer. «
Lawrence M. Krauss

“Därför finns någonting snarare än ingenting”

Sans nr 2 2013

Text av Lawrence M. Krauss Vetenskapen kan besvara en av filosofins mest gäckande frågor, anser Lawrence Krauss. Mitt syfte är…

Kategorier
  • Uncategorized