»Om den biologiska människan skulle dö ut, är den troligaste orsaken (bortsett från vår egen tids uppenbara hot i form av krig, pandemier och global uppvärmning) att det har rått brist på respekt, tolerans och bindande kontrakt med de posthumana arterna.«
Anders Sandberg

Cyborger, vanliga människor och mjukvaruhjärnor

Sans nr 2 2024

Text: Anders Sandberg De flesta arter är obeständiga. De dör ut, förgrenar sig till nya arter eller förändras över tid…

Kategorier
  • Etik
  • Vetenskap
»Den verkligt intressanta frågan för den framtida digitala demokratin är om det går att utnyttja de lärdomar som man kan dra av forskning runt demokratiska innovationer för att skapa forum som på allvar förnyar den representativa demokratin på nationell nivå.«
Åsa Wikforss

Den framtida digitala demokratin

Sans nr 2 2024

Text: Åsa Wikforss Den digitala samtiden medför svåra utmaningar, och olika insatser krävs för att skydda demokratin. Exakt hur det…

Kategorier
  • Aktuellt
  • Filosofi
  • Uncategorized