»Ett samhälle som ängsligt lägger sig platt för upplevd kränkthet antyder ett tvivel på vår förmåga att tygla känslor och föra en värdig diskussion. Om något är förolämpande, så borde det vara den människosynen och dess låga förväntningar på oss medborgare.«
Carolin Ekman

Blasfemi är att värna frihet under ansvar

Sans nr 3 2021

Vi får inte kapitulera för andras lättkränkthet, skriver Carolin Ekman. Efter halshuggningen av den franske läraren Samuel Paty i fjol…

Kategorier
  • Uncategorized
»Religion, inte minst i relation till de mänskliga rättigheterna, kommer att bli ett allt större och viktigare område att genomlysa i vårt samhälle och i vår värld. I det arbetet kan såväl religiöst troende som skarpa religionskritiker lämna viktiga bidrag.«
Annika Borg

Den polariserade religionsdebatten

Sans nr 1 2013

Inte sällan angrips ateister för ståndpunkter de inte har. Annika Borg vill istället se diskussioner som höjer sig över ängsligheten,…

Kategorier
  • Livsåskådning
  • Samhälle