Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen

Erik B. Karlsson, Eric Stempels

231:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven 2020
  • 160 Sidor
  • ISBN: 9789188589569
  • Utgiven Maj 2020
  • ISBN: 9789178196289

År 1679 lade Nils Celsius fram sin avhandling Astronomins grundläggande principer vid Uppsala universitet. Celsius text var vågad; han menade att det religiösa budskapet inte nödvändigtvis borde värderas högre än astronomisk kunskap på de punkter där den astronomiska faktan sade emot sådant som påstås i Bibeln.

Celsius stötte på starkt motstånd från kyrkan och teologerna: disputationen blev inställd och han blev utsatt för förhör i en kätteriliknande process. Astronomins grundläggande principer var ett provocerande inlägg i en debatt som påbörjats över hundra år tidigare, när Nicolaus Copernicus påstått att jorden inte var världsalltets medelpunkt.

I Nils Celsius sätts avhandlingen i ett vetenskapshistoriskt och filosofiskt sammanhang, och vävs samman med en biografisk skildring av Nils Celsius liv och samtid. Trots att avhandlingen var ett viktigt inlägg i debatten om Copernicus världsbild i Sverige har den aldrig tidigare översatts populärvetenskapligt från latin till svenska.

Vetenskapliga klassiker ges ut i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.

Detaljer
  • Utgiven 2020
  • 160 Sidor
  • ISBN: 9789188589569
  • Utgiven Maj 2020
  • ISBN: 9789178196289