Francis Bacon

Francis Bacon

Francis Bacon (1561-1626) var en engelsk filosof, advokat, vetenskapsman, statsman och författare. Bacon är en av upphovsmännen till den moderna vetenskapsfilosofin och bröt med medeltidens dogmatism i sitt krav på att filosofin grundas på erfarenheten genom en vetenskaplig induktion.

Böcker

I Media

Årets snyggaste svenska bokomslag 2020

Två av Fri Tankes omslag med på listan över 2020 års snyggaste bokomslag! Algoritmmakaren formgiven av Håkan Liljemärker och Novum Organum…