Vägvisare mot det okända

Bengt Gustafsson

Kommer april 2021.

Att kartlägga det okända är en av de viktigaste poängerna med forskning och en av anledningarna till att många dras till forskaryrket. Att vara forskare kan också liknas vid att irra runt i outforskad och stundtals osäker terräng. Så hur lyckas man med sin forskning? Hur ordnar man resurser för den?

Går det att balansera det privata livet med forskaryrket?

Bengt Gustafsson är astronom och professor emeritus och har under större delen av sitt liv ägnat sig åt forskning, undervisning och handledning. I Vägvisare mot det okända delar han med sig av erfarenheter han samlat på sig under årens lopp. Med utgångspunkt i sina minnen och de lärdomar han dragit följer Gustafsson kronologiskt en föreställd forskarkarriär, från barndomens nyfikna experimenterade genom skola, universitet och tiden som doktorand och etablerad forskare. Boken riktar sig till alla som funderar på att bli forskare, oavsett inom vilket område, och som söker en väg genom det fascinerande men ibland svårforcerade landskapet.

Detaljer
  • Utgiven april 2021
  • ISBN: 9789189139909