Svarta hål
Teorier, upptäckter, människor

Bengt Gustafsson

276:-:-52:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven september 2015
  • ISBN: 9789187513398
  • Utgiven 2015
  • ISBN: 9789176111246
Svarta hål, boundSvarta hål, pocketSvarta hål, ebookSvarta hål, audiobook

Universums svarta hål är fantasieggande på ett sätt som nästan gäckar förståndet. Men också den astronomiska vetenskapens väg fram till den kunskap vi har idag är fascinerande.

I Svarta hål får vi följa med på en resa genom vetenskapshistorien, från storheter som Newton och Einstein till den senaste forskningen på området. Vi lotsas steg för steg genom de viktigaste upptäckterna som bidragit till förklaringen av dessa rymdens doldisar, men får också en bild av hur gåtfullt, ja konstigt, deras inre ter sig.

 

Detaljer
  • Utgiven september 2015
  • ISBN: 9789187513398
  • Utgiven 2015
  • ISBN: 9789176111246