Bengt Gustafsson

Bengt Gustafsson

Bengt Gustafsson är professor emeritus i astronomi.

Han var professor i astronomi vid Stockholms Observatorium 1983–1987, och professor i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet 1987–2012. Hans forskning har främst omfattat teoretiska modeller för stjärnornas atmosfärer.

Gustafsson har varit en av regeringens vetenskapliga rådgivare. Han är också känd för sitt intresse för livsåskådningsfrågor och var direktor för Sigtunastiftelsen 2000–2001.

Han är sedan 1983 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, och utsågs även till teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet 2000.

Universums svarta hål är fantasieggande på ett sätt som nästan gäckar förståndet. Men också den astronomiska vetenskapens väg fram till den kunskap vi har idag är fascinerande.
Följ med på en resa genom vetenskapshistorien, från storheter som Newton och Einstein till den senaste forskningen på området. Vi lotsas steg för steg genom de viktigaste upptäckterna som bidragit till förklaringen av dessa rymdens doldisar, men får också en bild av hur gåtfullt, ja konstigt, deras inre ter sig.

Böcker

Video

Podd

I Media