Beauty will save the world

Björn Persson

599:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven september 2020
  • 272 Sidor
  • ISBN: 9789189139848
Beauty will save the world, boundBeauty will save the world, pocketBeauty will save the world, ebookBeauty will save the world, audiobook

To order from outside Sweden, email info@fritanke.se. We use PayPal for payments. The book costs 60 euros, plus shipping.

Every day we encounter news and reports of our planet’s bleak future, and climate anxiety has been described as the public health issue of our time. Yet the dystopian vision of climactic and environmental deterioration will often have the opposite effect; instead of acting, we switch channels. Apathy and disillusionment are just as dangerous to the environment as carbon emissions and poaching. Is it possible to create a different vision of our world, and in that way encourage action?

The award-winning and internationally renowned photographer Björn Persson’s nature photography, collected in the book Beauty Will Save the World, celebrates all that is beautiful in the world around us. Persson’s photos take us around the globe, from the massive ice sheets of Antarctica to the African savannahs. The result is a poetic interpretation of a magnificent yet forgotten world, with a clear message; planet Earth’s condition cannot only be communicated through numbers and diagrams. The ambition is to inspire readers to appreciate and value the incredible beauty of our world. Only then will the determination to preserve and protect nature grow stronger than the desire to destroy it.

———

Vi matas dagligen med nyheter och rapporter om planetens mörka framtid och det talas om klimatångest som vår tids folksjukdom. Men många gånger får den dystopiska bilden av utvecklingen för klimat och miljö motsatt verkan; i stället för att agera, byter vi kanal. Apati och uppgivenhet är ett minst lika stort miljöhot som koldioxidutsläpp och tjuvjakt. Är det möjligt att ge en annan bild av vår omvärld och på det sättet inspirera till handling? 

Den internationellt framgångsrika och prisbelönta fotografen Björn Perssons bok Beauty Will Save the World är en naturfotobok som hyllar allt det vackra i vår omvärld. Perssons fotografier tar oss runt hela jordklotet, från Antarktis ismassor till Afrikas savanner. Resultatet är en poetisk tolkning av en storslagen men bortglömd värld, med budskapet att jordens tillstånd inte bara kan kommuniceras genom siffror och diagram. Ambitionen är att inspirera läsaren att uppskatta och värdesätta den ofantliga skönhet som finns i vår värld. För det är bara på det sättet som viljan att bevara och skydda naturen kan bli starkare än vår lust att förstöra den.

Detaljer
  • Utgiven september 2020
  • 272 Sidor
  • ISBN: 9789189139848