Living souls

Björn Persson

Kommer mars 2024.
Living souls, boundLiving souls, pocketLiving souls, ebookLiving souls, audiobook

Vårt förhållande till djuren har länge dikterats av ett synsätt som berövar dem känslor, tankar och behov – allt det man brukar kalla en själ. Föreställningen har gett människan obehindrad rätt att kuva det vilda och ociviliserade och har bland annat bidragit till att ett ofattbart antal arter har utrotats i modern tid.

I Björns Perssons fotografier ser vi savannens djur med förnyad blick. Kan ett förändrat sätt att se djuren lägga grunden till ett mer etiskt förhållningssätt till dem?

Detaljer
  • Utgiven mars 2024
  • Släppt 2024-03-04
  • Recenserad 2024-03-13
  • ISBN: 9789189732971