Jacob Berzelius. Klarhet och sanning
Människan bakom de vetenskapliga framgångarna

Jan Trofast

319:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven oktober 2018
  • 650 Sidor
  • ISBN: 9789188589071
Jacob Berzelius. Klarhet och sanning, boundJacob Berzelius. Klarhet och sanning, pocketJacob Berzelius. Klarhet och sanning, ebookJacob Berzelius. Klarhet och sanning, audiobook

Jacob Berzelius (1779–1848) var en av sin tids främsta kemister. Han fastställde principen för de oorganiska föreningarnas sammansättning, införde begreppet katalys och skapade det symbolsystem (C=kol, O=syre etc) som vi använder än i dag. Han invaldes i Svenska Akademien år 1837 och tog valspråket ”Klarhet och Sanning”, ett motto som präglade hela hans gärning.

Jan Trofast väver samman den framstående kemistens vetenskapliga verksamhet med hans liv och umgänge. Genom den stora samlingen bevarade brev och reseanteckningar – både personliga och vetenskapliga – får vi följa Berzelius från barndomsåren och lära känna honom som människa. Fram träder inte bara en eldsjäl i det vetenskapliga arbetet utan också en aktad kulturkritiker och engagerad medmänniska.

Ett rikt bildmaterial levandegör människorna och händelserna vi möter.

Detaljer
  • Utgiven oktober 2018
  • 650 Sidor
  • ISBN: 9789188589071