Livsutvecklingens psykologi

Kristina Elfhag

:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven Maj 2019
  • 524 Sidor
  • ISBN: 9789188589330
  • Utgiven Maj 2019
  • ISBN: 9789178193530
Livsutvecklingens psykologi, boundLivsutvecklingens psykologi, pocketLivsutvecklingens psykologi, ebookLivsutvecklingens psykologi, audiobook

Familj, karriär, självutveckling, nyhetsbrus. Många känner att det blir allt svårare att sortera och hantera vår omvärld. Hur ska vi hitta rätt och räcka till för oss själva och samhället?

Svaret handlar om vårt redskap för att vara i världen, vårt jag. Utvecklingen av det egna jaget fortsätter genom hela livet. Ändå sker det inte av sig självt. Vi utvecklas genom livets olika utmaningar, och genom de möjligheter kultur och samhälle ger. Det finns i grunden en kraft som vill utveckling – en strävan att skapa mening i vår tillvaro. Detta kan till slut leda oss in i nya livsfaser av ökad förståelse och nya perspektiv, där vi blir till något mer än den vi ditintills varit.

I Livsutvecklingens psykologi får läsaren följa med på en resa genom livets och människans möjliga utvecklingsområden för att söka efter svaren om människans livsutveckling.

Kristina Elfhag är leg. psykolog, med. dr. och forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Med en bakgrund inom psykiatrin, personlighetspsykologin och forskning kring livsstilsbeteenden har hon fördjupat sig alltmer i den livslånga psykologiska utvecklingen.

Detaljer
  • Utgiven Maj 2019
  • 524 Sidor
  • ISBN: 9789188589330
  • Utgiven Maj 2019
  • ISBN: 9789178193530