Kristina Elfhag

Kristina Elfhag

Kristina Elfhag är leg psykolog och forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon har en bakgrund inom vuxenpsykiatrin med specialistutbildning inom personlighetsdiagnostik, och har därefter forskat inom psykologi och personlighetsaspekter. Med Livsutvecklingens psykologi vill hon väcka intresse och fördjupa förståelsen av vår möjlighet till livslång psykologisk utveckling.

Böcker