Miniliv

Martin Almqvist, Jan Westin

209:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven augusti 2020
  • 103 Sidor
  • ISBN: 9789188589699
Miniliv, boundMiniliv, pocketMiniliv, ebookMiniliv, audiobook

Vatten är det nödvändiga mirakelmedel som utgör själva essensen i så gott som alla biologiska processer och av de cirka 8,7 miljoner arter som beräknas finnas på vår planet lever en fjärdedel av dem i vatten. Trots det är många vattenlevande organismer varken namngivna eller beskrivna och många av dem är så små att man inte kan studera dem med blotta ögat.

Utrustad med planktonhåv, kamera och fotomikroskop har fotografen Martin Almqvist besökt vattensamlingar, bäckar, floder och hav och dokumenterat dessa för blotta ögat osynliga varelser. I Miniliv presenteras Almqvists resultat tillsammans med zoologen Jan Westins beskrivningar av dessa fascinerande små livsformer.

Genom årmiljoner av evolution har en balans uppnåtts där bakterier, svampar, växter och djur ingår i ett komplicerat samspel. I Miniliv möter vi några av de vattenlevande nyckelfigurerna i denna biologiska jämvikt som i dag hotas av människans exempellösa tillväxt och ofta omilda behandling av miljön.

 

Detaljer
  • Utgiven augusti 2020
  • 103 Sidor
  • ISBN: 9789188589699
Zoolog

Jan Westin

Jan Westin är disputerad zoolog och initiativtagare till vetenskapscentret Universeum i Göteborg. Där har han även arbetat som vetenskaplig ledare…