Moralens landskap

Sam Harris

Boken är slutnoterad och kan inte köpas längre.
Moralens landskap, boundMoralens landskap, pocketMoralens landskap, ebookMoralens landskap, audiobook

Kan vetenskapen säga oss något om vad som är moraliskt rätt eller fel? Boken som startade årtiondets moralfilosofiska debatt i USA kommer nu på svenska. Är du beredd att ompröva din syn på moral?

Jag hade accepterat myten om att vetenskapen inte kan säga någonting om moral. Moralens landskap förändrade allt för mig. När det gäller religion och den befängda idén att vi behöver en Gud för vara goda, finns det ingen med ett skarpare vapen än Sam Harris. – Richard Dawkins

Kan vetenskapen avgöra moraliska frågor? Troende och ateister är som regel överens om att ont och gott, rätt och fel inte kan bedömas veten­skapligt. Denna hållning är ett vanligt sätt att rättfärdiga gudstro och ett indirekt försvar för de brutala övergrepp som begås mot människor i religionens namn.

I Moralens landskap argumenterar Sam Harris för att det är dags att tänka om. Med nya perspektiv på uråldriga problem visar han att vi i dag vet tillräckligt om hjärnan och dess relation till omvärlden för att kunna hävda att det existerar vetenskapliga svar på människolivets viktigaste frågor. Religionens intrång på värderingarnas sfär kan därmed slås tillbaka. Precis som det inte finns någon kristen fysik eller muslimsk algebra, kan det inte finnas någon kristen eller muslimsk moral.

Detaljer
  • Utgiven 2011
  • 304 Sidor
  • Översättare: Elin Isberg
  • Inbunden
  • ISBN: 9789186061203