Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen

Erik B. Karlsson, Eric Stempels

239:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven 2020
  • 160 Sidor
  • ISBN: 9789188589569
  • Utgiven Maj 2020
  • ISBN: 9789178196289
Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen, boundNils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen, pocketNils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen, ebookNils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen, audiobook

År 1679 lade Nils Celsius fram sin avhandling Astronomins grundläggande principer vid Uppsala universitet. Celsius text var vågad; han menade att det religiösa budskapet inte nödvändigtvis borde värderas högre än astronomisk kunskap på de punkter där den astronomiska faktan sade emot sådant som påstås i Bibeln.

Celsius stötte på starkt motstånd från kyrkan och teologerna: disputationen blev inställd och han blev utsatt för förhör i en kätteriliknande process. Astronomins grundläggande principer var ett provocerande inlägg i en debatt som påbörjats över hundra år tidigare, när Nicolaus Copernicus påstått att jorden inte var världsalltets medelpunkt.

I Nils Celsius sätts avhandlingen i ett vetenskapshistoriskt och filosofiskt sammanhang, och vävs samman med en biografisk skildring av Nils Celsius liv och samtid. Trots att avhandlingen var ett viktigt inlägg i debatten om Copernicus världsbild i Sverige har den aldrig tidigare översatts populärvetenskapligt från latin till svenska.

Vetenskapliga klassiker ges ut i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.

Detaljer
  • Utgiven 2020
  • 160 Sidor
  • ISBN: 9789188589569
  • Utgiven Maj 2020
  • ISBN: 9789178196289