Republik!
Om demokratin, kungahuset och vårt framtida statsskick

Bengt Hall

:-:-52:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven januari 2017
  • ISBN: 9789187935787
  • Utgiven 2017
  • ISBN: 9789176116715
Republik!, boundRepublik!, pocketRepublik!, ebookRepublik!, audiobook

Hur kan det komma sig att Sverige fortfarande har ett statsskick där demokrati och människors lika värde åsidosätts?
Hur kan det komma sig att de politiska partierna med något undantag, trots vad som står i partiprogrammen, regelmässigt röstar för monarki i riksdagen?
Vilka är huvudargumenten för införande av republik?
Vilken roll fyller massmedia för bevarandet av kungligheten och vad innefattas i begreppet kunglighet?

I Republik! har Bengt Hall samlat och aktualiserat fakta och bilder av monarkin och argument för ett modernt och demokratiskt statsskick. Resultatet är en bok som är lättfattlig och användbar för de som vill veta mer om Sveriges statsskick, demokratins framväxt, statschefens ställning och uppgifter, såväl som mass­medias roll.

Han presenterar också argument för en övergång till republik och hur den svenska opinionen ser ut och hur de politiska partierna ställer sig. Boken tar också upp frågor kring hur en svensk republik kan se ut och vägen dit. Behövs en president och vem ska i så fall utse presidenten?

Detaljer
  • Utgiven januari 2017
  • ISBN: 9789187935787
  • Utgiven 2017
  • ISBN: 9789176116715