Bengt Hall

Bengt Hall

Bengt Hall är medlem i Republikanska föreningen. Han har arbetat som samhällsplanerare, folkhögskollärare, folkhögskolerektor och med flyktingfrågor. Tidigare har han skrivit en bok om fritidspolitik, en sångbok och en bok om sin blåsorkester.

Böcker