Sans 3/2020: Tro, tvivel och vetenskap

117:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven 2020
 • 99 Sidor
 • 169x239
 • Limmad
 • ISBN: 9789189139756
Sans 3/2020: Tro, tvivel och vetenskap, boundSans 3/2020: Tro, tvivel och vetenskap, pocketSans 3/2020: Tro, tvivel och vetenskap, ebookSans 3/2020: Tro, tvivel och vetenskap, audiobook

Tro, tvivel och vetenskap är teman som på olika sätt återkommer i många av texterna i Sans 3/2020. Hur skiljer de sig åt och hur ser kopplingarna mellan dem ut? Sociologiprofessor Mikael Klintman diskuterar frågan om var vi människor vänder oss för att nå kunskap, Niklas Anderberg skriver om hur trosbegreppet har spridit sig till samhällets sekulära dimensioner och socialantropologen Lisbeth Sachs frågar sig om vi skulle kunna tänka oss att döden faktiskt är en resurs för liv.

Innehåll:

 • Christer Sturmark: Ledare: Coronatider 
 • Björn Fjæstad: Insikt: De okända påfågelsspindlarna
 • Tanja Schult: USA bör lära av Tyskland
 • Gustaf Lundh: Undvikande av trauma, till vilket pris?
 • Victoria Larm: Signerat: Nietzsche och den piskade
 • Lisbeth Sachs: Att överleva tack vare gåvor
 • Jarl Torgerson: Kannibalism har alltid funnits
 • Waldemar Ingdahl & Hannes Sapiens Sjöblad: Signerat: Överväg artificiella värdmödraskap!
 • Kajsa Dovstad & Karin Pihl: Kulturell appropriering får Indien att hålla ihop
 • Svante Holmberg: Signerat: Till polyteismens försvar
 • Niklas Anderberg: Tro och tvivel
 • Mikael Klintman Är vetenskapen modernitetens prästerskap?
 • Henrik Lagerlund: Signerat: En strålande introduktion till
 • Mark S. Weiner: Människan bakom uniformen
 • Johanna Nilsson: Signerat: Exitskam
 • Gabriel Skantze: Talande maskiner och sociala robotar
 • Albers Andersen: Signerat: Modernt kött på veganskt vis
 • Anders Karlqvist: Varför? 
 • Patrik Lindenfors: Signerat: Sekulär hädelse och integration
 • Torbjörn Tännsjö: ”Det goda våldet”
 • Bengt Sahlberg: Signerat: Ske din vilja … 
 • Roger Fjellström: Signerat: Fri vilja – otänkbar eller omtänkbar?
 • Tommy Mattizon: Signerat: Determinismen är en existentialism
 • Charmkvark: Kolumn: Pyramidspelstråd med oväntat slut

 

Detaljer
 • Utgiven 2020
 • 99 Sidor
 • 169x239
 • Limmad
 • ISBN: 9789189139756