Patrik Lindenfors

Patrik Lindenfors

Patrik Lindenfors är forskare vid Institutet för Framtidsstudier, samt knuten till Centrum för evolutionär kulturforskning och Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han bedriver forskning i skärningspunkten mellan biologisk och kulturell evolution, om könsskillnader, hjärnans evolution, religion och demokrati.

Lindenfors har tidigare utkommit med böckerna Det kulturella djuret – Om människans evolution och tänkandets utveckling (2019), Sekulär humanism (tillsammans med Christer Sturmark, 2015), Samarbete (2011), samt Gud finns nog inte (2008). Idag är han aktuell med Kristendom (Fri Tanke, 2020).

Böcker

Video

Podd

Sans Magasin

I Media

Låt 16-åringar rösta!

Sänk åldersgränsen. Dagens unga kan och vet mer än tidigare generationer. Därför är det naturligt att Sverige följer sin omvärld och sänker rösträttsåldern till 16 år. Ska Sverige kunna behålla tätpositionen som ett innovativt land måste vi ta steget och involvera de unga i samhället, skriver forskaren Patrik Lindenfors.