Solens ursprung

Magnus Robach

Kommer september 2022.
Solens ursprung, boundSolens ursprung, pocketSolens ursprung, ebookSolens ursprung, audiobook

Japan har sedan länge varit förvissad om sin plats på jorden och särart gentemot resten av världen. Men sedan bomberna i Hiroshima och Nagasaki fallit har Japan sett både exempellös tillväxt och stagnation, ny individualism, förändrade könsroller och utvecklingen av en särpräglad men stabil demokrati. 

I Solens ursprung berättar Magnus Robach, Sveriges tidigare ambassadör i Japan, om ett land i förändring och en nationell självbild under omförhandling. Med nyfikenhet och skärpa ger han inblick i Japans förändrade näringsliv och innovationsmiljö, diplomatiska och militära utmaningar, och globalt inflytelserika kultur, konst och litteratur. Fram träder bilden av en underskattad stormakt som i skuggan av Kina och USA åter utövar en ledarroll i det asiatiska maktspelet.

Detaljer
  • Utgiven september 2022
  • ISBN: 9789189526501

Magnus Robach

Magnus Robach är journalist och diplomat, med drygt fyrtio års tjänstgöring i utrikesförvaltningen, och stationeringar på fyra kontinenter. Vid UD…