Solens ursprung
Japan i förändring

Magnus Robach

249:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven september 2022
 • Släppdatum 2022-09-19
 • Recensionsdatum 2022-10-03
 • 280 Sidor
 • ISBN: 9789189526501
 • Utgiven 2022
 • ISBN: 9789189526952
Solens ursprung, boundSolens ursprung, pocketSolens ursprung, ebookSolens ursprung, audiobook

Japan har sedan länge varit förvissad om sin plats på jorden och särart gentemot resten av världen. Men sedan bomberna i Hiroshima och Nagasaki fallit har Japan sett både exempellös tillväxt och stagnation, ny individualism, förändrade könsroller och utvecklingen av en särpräglad men stabil demokrati. 

I Solens ursprung berättar Magnus Robach, Sveriges tidigare ambassadör i Japan, om ett land i förändring och en nationell självbild under omförhandling. Med nyfikenhet och skärpa ger han inblick i Japans förändrade näringsliv och innovationsmiljö, diplomatiska och militära utmaningar, och globalt inflytelserika kultur, konst och litteratur. Fram träder bilden av en underskattad stormakt som i skuggan av Kina och USA åter utövar en ledarroll i det asiatiska maktspelet.

Detaljer
 • Utgiven september 2022
 • Släppdatum 2022-09-19
 • Recensionsdatum 2022-10-03
 • 280 Sidor
 • ISBN: 9789189526501
 • Utgiven 2022
 • ISBN: 9789189526952

Magnus Robach

Magnus Robach är journalist och diplomat, med drygt fyrtio års tjänstgöring i utrikesförvaltningen, och stationeringar på fyra kontinenter. Vid UD…