Magnus Robach

Magnus Robach

Magnus Robach är journalist och diplomat, med drygt fyrtio års tjänstgöring i utrikesförvaltningen, och stationeringar på fyra kontinenter. Vid UD i Stockholm var han bland annat Afrika-chef och samordningsansvarig för svensk EU-politik. Robach har varit Sveriges ambassadör i Belgien, Brasilien och Japan.

Böcker