Etik

»Varför, frågar han, ska ett barn anpassa sig efter alla de andra, när det i längden är mycket mer uppbyggligt att redan som liten lära sig att ta ställning och uthärda de små obehag som följer med varje självständigt ställningstagande.«
Torbjörn Elensky

Var går gränsen för samhällets makt över familjen?

Sans nr 3 2012

Ska staten lägga sig i att barn lärs att tro på Bibelns skapelseberättelse i stället för på evolutionen? Eller ifrågasätta…

Kategorier
  • Etik
  • Samhälle
»Samtidigt som han faller allt djupa­re ner i en självförbrännande tro, en djupare övertygelse om att han likt en slav utför Guds befallningar, är han skar­pare än någonsin i sitt vetenskapliga arbete«
Emil V. Nilsson

Verklighetens Forrest Gump löste altruismens gåta

Sans nr 1 2012

George Price var ett motsägelsefullt 1900­-talsgeni. Ena stunden rationalist, nästa djupt religiös. Trots vetenskapliga storverk blev hans liv en katastrof….

Kategorier
  • Etik
  • Historia
  • Livsåskådning
  • Vetenskap