Etik

»Om den biologiska människan skulle dö ut, är den troligaste orsaken (bortsett från vår egen tids uppenbara hot i form av krig, pandemier och global uppvärmning) att det har rått brist på respekt, tolerans och bindande kontrakt med de posthumana arterna.«
Anders Sandberg

Cyborger, vanliga människor och mjukvaruhjärnor

Sans nr 2 2024

Text: Anders Sandberg De flesta arter är obeständiga. De dör ut, förgrenar sig till nya arter eller förändras över tid…

Kategorier
  • Etik
  • Vetenskap