Kultur

»Om biologiska könsskillnader inte existerar försvinner det som anses orsaka sociala orättvisor. Vid en första anblick kanske det låter vackert, men kön existerar, det är binärt och de två könen skiljer sig åt. Och man kan inte byta.«
Jerker Vinterstare

KÖN ÄR BIOLOGI, INTE IDEOLOGI

Sans nr 3 2024

Text: Jerker Vinterstare Vår tids könskorrigerande behandling av upplevd könsdysfori hos barn och ungdomar kommer i framtiden att betraktas som…

Kategorier
  • Genus
  • Kultur
  • Samhälle
  • Vetenskap