Livsåskådning

»För oss som står utanför är det så påtagligt att det som pågår är destruktivt och galet, vi tycker oss kunna se att de glada och lyckliga människorna på bilderna är hjärntvättade. Ändå lockar den här typen av grupper ständigt nya medlemmar. Hur är det möjligt ? «
Anna Lindman

Ingen går med i en sekt

Sans nr 4 2021

Anna Lindman Kärleksbombning och en känsla av utvaldhet var nyckeln i Knutby Filadelfia. Den gradvisa övergången till hård kritik och…

Kategorier
  • Livsåskådning
  • Samhälle
»Religion, inte minst i relation till de mänskliga rättigheterna, kommer att bli ett allt större och viktigare område att genomlysa i vårt samhälle och i vår värld. I det arbetet kan såväl religiöst troende som skarpa religionskritiker lämna viktiga bidrag.«
Annika Borg

Den polariserade religionsdebatten

Sans nr 1 2013

Inte sällan angrips ateister för ståndpunkter de inte har. Annika Borg vill istället se diskussioner som höjer sig över ängsligheten,…

Kategorier
  • Livsåskådning
  • Samhälle