Uncategorized

»Den verkligt intressanta frågan för den framtida digitala demokratin är om det går att utnyttja de lärdomar som man kan dra av forskning runt demokratiska innovationer för att skapa forum som på allvar förnyar den representativa demokratin på nationell nivå.«
Åsa Wikforss

Den framtida digitala demokratin

Sans nr 2 2024

Text: Åsa Wikforss Den digitala samtiden medför svåra utmaningar, och olika insatser krävs för att skydda demokratin. Exakt hur det…

Kategorier
  • Aktuellt
  • Filosofi
  • Uncategorized
»Varför skulle en vettig människa ansluta sig till en verksamhet som tar bort möjligheten till familjeliv och fordrar ett liv i celibat? Reproduktion är trots allt själva kärnan i den evolution som har format oss under miljontals år. Ändå kräver många religiösa institutioner runt om i världen just detta.«
Ruth Mace & Alberto Micheletti

Varför finns celibat?

Sans nr 3 2023

Text: Ruth Mace & Alberto Micheletti Varför skulle en vettig människa ansluta sig till en verksamhet som tar bort möjligheten…

Kategorier
  • Aktuellt
  • Uncategorized