Vetenskap

»Om den biologiska människan skulle dö ut, är den troligaste orsaken (bortsett från vår egen tids uppenbara hot i form av krig, pandemier och global uppvärmning) att det har rått brist på respekt, tolerans och bindande kontrakt med de posthumana arterna.«
Anders Sandberg

Cyborger, vanliga människor och mjukvaruhjärnor

Sans nr 2 2024

Text: Anders Sandberg De flesta arter är obeständiga. De dör ut, förgrenar sig till nya arter eller förändras över tid…

Kategorier
  • Etik
  • Vetenskap
»Sällan ställs frågan hur man ska hoppa av en ständigt växande kapitalism utan att skapa djupa ekonomiska kriser och göra miljoner människor arbtslösa. Det saknas en bro från den dynamiska samtiden till en statisk framtid.«
Ulrike Herrmann

Den ekonomiska tillväxten måste upphöra

Sans nr 1 2024

Text: Ulrike Herrmann MÅNGA UNGDOMAR FÖRTVIVLAR över de vuxna. Klimatkrisen hotar deras framtid, men utsläppen av växthusgaser fortsätter. ”Vi undrar:…

Kategorier
  • Aktuellt
  • Samhälle
  • Vetenskap
»Som vanligt inom filosofin finns det inga garantier. Men om jag någonsin får chansen att ladda upp min hjärna till en simulering skulle jag föredra gradvis uppladdning. Det verkar vara det säkraste kortet för att överleva och att ha ett intakt medvetande när processen är över.«
David Chalmers

Visst kan maskiner ha medvetande

Sans nr 1 2024

Text: David Chalmers HUR KAN VI VETA om en maskin, exempelvis den människoliknande Data i TV-serien Star Trek, är medveten?…

Kategorier
  • Aktuellt
  • Filosofi
  • Vetenskap
»AI-system med självutnämnda ”jag” kommer att ha riktiga ”jag” i den mån vi upplever dem lika våra egna ”jag”. Om och när en framtida AI:s användning av pronomenet ”jag” låter sant i våra öron, kommer det att vara ett tecken på att det finns ett verkligt ”jag” inuti maskinen.«
Douglas Hofstadter

Har AI ett ”jag”?

Sans nr 1 2024

Text: Douglas Hofstadter NÄR ORD ” BETER SIG” som saker i världen, hänvisar de till dessa saker och betyder dessa…

Kategorier
  • Aktuellt
  • Vetenskap