Vetenskap

»Oavsett vad vi vill och förmår just nu tror jag att vår uppfattning om gott och ont måste handla om vad som ytterst är möjligt för människor.«
Sam Harris

Bara vetenskapen kan skilja mellan rätt och fel

Sans nr 1 2012

Enbart vetenskapen kan ge svar på frågor om rätt och fel, gott och ont. Vi måste också erkänna att vissa kulturer är moraliskt överlägsna andra. Det hävdar neuroforskaren Sam Harris, som med sin senaste bok har väckt årtiondets moralfilosofiska debatt i USA.

Kategorier
  • Filosofi
  • Vetenskap

En guidad tur i giftskåpet

Sans nr

Mottagaren av det svenska pi-priset Ulf Ellervik utkommer nu med sin prisbelönta bok Ond kemi: berättelser om människor, mord och molekyler.

Kategorier
  • Vetenskap
»Finns det anledning att frukta att samhället kommer att tubba människor att välja eutanasi, i syfte att reducera vårdkostnaderna?«
Torbjörn Tännsjö

Vi bör inte frukta dödshjälp

Sans nr 3 2011

Eutanasi betraktas som ett brott i nästan alla världens länder. I Sverige skyggar läkare för frågan och den politiska tystnaden är kompakt. Finns det några rationella skäl för dessa attityder av fördömande och rädsla? Torbjörn Tännsjö synar de vanligaste argumenten mot aktiv dödshjälp. //Torbjörn Tännsjö

Kategorier
  • Samhälle
  • Vetenskap
»Självbestämmandet är viktigt – och dess gränser.«
P C Jersild

Medicinsk vetenskap skapar nya etiska dilemman.

Sans nr 3 2011

Några av vår tids hetaste idédebatter äger rum vid den medicinska forskningsfronten. Göran Hermerén och P C Jersild har suttit många år i Statens medicinsk-etiska råd med uppgift att hantera djupt kontroversiella frågor som abort, dödshjälp, stamcellsforskning och ”reservdelsbarn”. Här möts de på nytt i ett samtal om etik på liv och död. //Christer Sturmark

Kategorier
  • Etik
  • Vetenskap
»Det är ingen riskabel förutsägelse att vetenskapen under 2000-talet, med alla sina tekniska tillämpningar, kommer att påverka vardagen i ännu högre utsträckning än hittills.«
Samir Okasha

Kort om vetenskapsfilosofi

Sans nr 2 2011

Vad är vetenskap? Kan vetenskapen förklara allting? ”Kort om vetenskapsfilosofi” tar upp de viktigaste frågorna i samtida vetenskapsfilosofi. Här diskuteras också några klassiska filosofiska spörsmål, såsom fysikens rumtidsbegrepp, och berör den laddade konflikten mellan vetenskap och religion.

Kategorier
  • Filosofi
  • Vetenskap
»Den kategoriska åtskillnaden mellan fakta och värderingar har för länge sedan underminerat liberalismen och lett till en moralrelativism och politisk korrekthet av rent masochistiska mått.«
Sam Harris

Neurovetenskap och moral

Sans nr 1 2011

Vad har vetenskapen att säga oss om moral? Troende och ateister är som regel överens om att ont och gott, rätt och fel inte kan bedömas vetenskapligt. I sin nya bok Moralens landskap argumenterar Sam Harris för att det är dags att tänka om. // Av Sam Harris

Kategorier
  • Vetenskap