Pi-samtal: Bara en teori? Om evolutionsteorin och arvet efter Darwin

Detaljer
Datum
22.03.22
Tidpunkt
18:00
Beskrivning
Pi samtal om evolutionsteorin och arvet efter Darwin
Plats
Adress: Tranströmerbiblioteket, Götgatan 54 i Stockholm

Om evenemanget

Vad är en människa och var kommer vi ifrån? Under mänsklighetens historia har teorierna om vårt ursprung varierat – från den grekiska mytologin till Bibelns skapelseberättelse. Sen kom Charles Darwin.

Under 1800-talets andra hälft revolutionerade Darwin uppfattningen om vårt ursprung genom att introducera de tankegångar som skulle leda fram till evolutionsteorin. Evolutionsbiologer har under drygt 150 år utvecklat Darwins modell och förfinat vår kunskap om arternas utveckling, inte minst inom genetiken. Evolutionen står sig vetenskapligt ytterst stark, samtidigt som den är ifrågasatt eller till och med tabu i vissa sammanhang. 

Var står evolutionsbiologin idag? Vad vet vi idag som Darwin inte visste? Vilka frågor finns kvar att besvara?

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om världen och oss själva. 

Medverkande:

Farshid Jalalvand, mikrobiolog och kulturskribent, aktuell med boken Apan & Filosofen

Mats Björklund, professor emeritus i zooekologi vid Uppsala universitet, aktuell med boken »Bara en teori«

Hanna Johannesson, professor i evolutionär genetik vid Uppsala Universitet

Samtalet leds av Christer Sturmark, bokförläggare vid Fri Tanke

Datum: 22 mars

Tid: 18:00-19:00

Plats: Tranströmerbiblioteket, Götgatan 54 i Stockholm

Anmälan: Fri entré, föranmäl dig på HÄR