»Bara en teori«
Om evolutionsbiologi

Mats Björklund

:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven mars 2022
  • 264 Sidor
  • ISBN: 9789189139626
  • Utgiven mars 2022
  • ISBN: 9789189139169
»Bara en teori«, bound»Bara en teori«, pocket»Bara en teori«, ebook»Bara en teori«, audiobook

Variation, selektion, ärftlighet. Evolutionsteorins tre grundbegrepp är också de bärande och ömsesidigt beroende principerna för alla livsformers utveckling. Deras samspel bestämmer arternas utveckling. Utan någon av dessa faktorer blir det ingen evolution. 

Evolutionsbiologin bygger vidare på Darwins berömda modell och har under ett drygt århundrade förfinat vår kunskap om arternas utveckling, inte minst inom genetiken. Evolutionen står sig vetenskapligt ytterst stark även i dag, samtidigt som den är ifrågasatt eller till och med tabu i vissa sammanhang. 

I Bara en teori vänder sig biologen Mats Björklund till varje nyfiken läsare som vill förstå evolutionens mekanismer liksom dess upptäcktshistoria – utifrån de senaste teoretiska och empiriska rönen. Boken är en fascinerande och lärorik upptäcktsfärd i livsformernas utveckling, och i den teori som försöker förklara den.

Detaljer
  • Utgiven mars 2022
  • 264 Sidor
  • ISBN: 9789189139626
  • Utgiven mars 2022
  • ISBN: 9789189139169