302 – Japan, ett land i förändring

Lärda från lärda 5 december 2022.

I programmet pratar vi bl.a. om allt det som gör Japan unikt. Vi pratar om på vilka sätt Japan är under stor förändring. Och vi pratar om Japans relation till sina grannländer, till västvärlden och till Sverige. Lyssna och få en kortversion av boken!

Böcker