8 nyckelbegrepp för att bli en bra källkritiker

Läraren 2 mars 2022.

För att genomföra bra källkritik är det viktigt att gå igenom vissa steg. Här är en lista på nio nyckelbegrepp som ligger till grund för god faktagranskning och källkritik – en bra lista att använda i undervisningen.

Böcker